• Butiken för ett själfullt liv
  • Fraktfritt från €50
  • Unika produkter från 49 länder

SALE | Rea upp till -70% | Köp nu >

Butiken för ett själfullt liv
Fraktfritt från €50
Unika produkter från 49 länder

Disclaimer

Spiru har åtagit sig att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Därför kommer alla lagar om rätten till dataskydd att följas strikt. Dina personuppgifter kommer aldrig att lämnas vidare till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd. Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du när som helst kontakta oss på Spirus kundtjänst.

Spirus webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Det är dock möjligt att innehållet på webbplatsen – och den information som finns där – är föråldrad, ofullständig eller felaktig. Inga rättigheter kan därför härledas från innehållet på denna webbplats.

Ändringar/uppdateringar

Spiru förbehåller sig rätten att göra ändringar i informationen på webbplatsen utan föregående meddelande.

Externa länkar 

Spiru’s webbplats innehåller också ett antal externa länkar. Dessa länkar tillhandahålls på webbplatsen som en service till besökarna på vår webbplats. Spiru kan dock inte hållas ansvarig för innehållet på sådana sidor från tredje part, för integritetsskyddet på dessa webbplatser, för de tjänster som de kan erbjuda eller för eventuella skador eller förluster som orsakas av användningen av de berörda externa länkarna.

Immateriella äganderätt

Innehållet på denna webbplats publiceras av Spiru och är skyddat av upphovsrätten. Designen, all text, alla bilder (utom tredje parts), underliggande källkod och programvara (inklusive applets) och allt annat material på denna webbplats är Spirus upphovsrätt och får inte kopieras, ändras eller användas på något annat sätt utan föregående tillstånd.

Inget substitut för medicinsk vård

Informationen och produkterna på denna webbplats är inte avsedda att ersätta tjänster eller information som tillhandahålls av utbildad (medicinsk) personal och/eller vårdgivare, såsom (allmän)läkare, medicinska specialister, akutmottagningar, (akut) mentalvård, sjukgymnaster och psykoterapeuter (denna lista är inte uttömmande).

Informationen och produkterna på dessa webbplatser och användningen av dem kan inte ersätta medicinsk eller annan professionell hjälp, vård, stöd eller information och är inte avsedda som hjälp till (själv)diagnos.

Informationen på Spiru är av allmän karaktär och är inte avsedd för en enskild person eller en specifik medicinsk situation för t.ex. besökaren på webbplatsen eller någon i hans/hennes omgivning. Detta innebär att besökarna inte kan tillskriva informationen på vår webbplats något diagnostiskt eller terapeutiskt värde för sin egen eller andras medicinska situation.

Besökare rekommenderas alltid att i god tid presentera medicinska frågor, klagomål eller symtom för den behandlande läkaren eller annan sjukvårdspersonal för att få en professionell undersökning, diagnos och eventuell medicinsk vård.

Besökare uppmanas alltid att aldrig vänta med att söka professionell vård eller att inte ta hänsyn till medicinska råd som redan erhållits på grundval av information (på nätet).

Eftersom Spiru varken direkt (t.ex. via telefon eller e-post) eller indirekt ger medicinsk rådgivning som är avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, svarar vi inte på e-postmeddelanden från besökare som rör frågor eller önskemål om t.ex. medicinska/psykologiska besvär, val av behandling eller resultat av viss (medicinsk) vård.

Ansvar

Användningen eller tillämpningen av informationen på Spiru sker helt på användarens risk och ansvar.

Spiru och dess informations leverantörer utesluter allt ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som uppstår till följd av eller i samband med användning eller (uppförande) tillämpning av information, produkter eller tjänster som tillhandahålls via Spiru, andra webbplatser eller källor som det hänvisas till inom/från Spiru.